0
02188946682
لوگو مجتمع سلامت تهران

پل های ارتباطی

دکتر هانیه شاه رضا

دکتری تخصصی میکروبیولوژی

مهارت های مدرس

فارغ التحصیل کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
فارغ التحصیل دکتری تخصصی میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات
استاد دانشگاه آزاد ورامین_پیشوا از سال ۱۳۹۴
سوپروایزر آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی  نورافشار
مسئول بخش میکروب شناسی آزمایشگاه فردا

تماس