0
02188946682
لوگو مجتمع سلامت تهران

پل های ارتباطی

دکتر خشایار سنجری

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دندانپزشکی تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

مدرس دوره های رزیدنتی و آزمون ملی دندانپزشکی

مولف کتاب دندانپزشکی کودکان و دندانپزشکی اجتماعی

مولف مقالات علمی دندانپزشکی در ژورنال های دندانپزشکی

تماس