0
02188946682
لوگو مجتمع سلامت تهران

پل های ارتباطی

دکتر سعید ایپک چی

متخصص ایمپلنت

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی سال ۱۳۸۹

فارغ التحصیل دوره تخصص پروتزهای دندانی ۱۳۸۹ دانشگاه اهواز

رتبه برتر بورد تخصصی

یکسال هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

از سال ۱۳۹۴ تا کنون عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

تماس