0
02188946682

دوره آموزش تکنسین آزمایشگاه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تربیت امدادگر کمک های اولیه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۹

دوره آموزش تعمیرات موبایل

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی پرستاری سالمندان

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دورة تدريبية في زراعة الشعر

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره کارورزی بیمارستان

۴۵۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه مطلبی یافت نشد!

تماس